Hem

  • Vi använder bara det som hjälper!

Ärrbehandling i Stockholm

Ärr är oföränderliga följeslagare till människor. I vår ofullkomliga värld finns knappast en person som inte har något ärr. Vår hud är föremål för uthållighetstest dag efter dag under hela vårt liv. Ärr efter plastikkirurgi, brännskador, acneärr, ärr efter vattkoppor och även efter inflammatoriska hudsjukdomar utgör den ofullständiga listan över orsaker till ärrbildningar.

Hur ärren ser ut beror på flera faktorer: djup och mekanism för skadan eller inflammationen, adekvat behandling, lokalisering osv. Ändå alla ärr har ett gemensamt drag – ärr sätter sin prägel på patientens själ. Alla patienter som är missnöjda med sitt ärr vill bli av med ärret eller åtminstone minimera ärret.

Ärrbehandling i Stockholm på vår klinik är en lång och komplicerad process som inte alltid ger önskat resultat. Det är därför många specialister tvekar att ta sig an detta problem. Många kliniker börjar ärrbehandling i Stockholm med en laser. Detta är en vanlig missuppfattning även bland specialistläkare. Vid ärrbehandling med laser bränns unga celler och unga kollagenfibrer bort. Detta leder till att ärrets botten och kanter blir stela och inte svarar på andra ärrbehandlingar.

Ärrbehandling i Stockholm på vår klinik påbörjas under de första timmarna efter skadan. Vi ger råd om vård av det färska såret så att ett tunt och fint normotrofisk ärr som ligger i jämnhöjd med huden bildas.

Vid behov kompletteras vår ärrbehandling i Stockholm med olika fysiologiska tekniker som stimulerar eller förhindrar kollagensyntesen, beroende på typen av ärr.

När du påbörjar ärrbehandling i Stockholm på vår klinik bör du vara beredd på att ärret inte kan tas bort helt, men det kan förbättras så att det blir osynligt.

Ärr kan orsaka mindervärdeskomplex och undergräva självförtroendet i en så hög grad att psykologiskt stöd kan behövas. Vårt mål med ärrbehandling i Stockholm är att göra ärren osynliga och radera de obehagliga minnen som är associerade med ärret.

Vi har kunskapen, erfarenheten och de moderna metoderna för att uppnå detta mål! Det är du som bestämmer!

Konsultationer och ärrbehandling i Stockholm utförs av Dr Igor Safonov, en expert inom ärrbehandling och författare till monografin Atlas of Scar Treatment and Correction.